SZTUKMISTRZYNIE

W czerwcu 2014r. nasza fundacja dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania zorganizowała warsztaty dla kobiet pt ,,Sztukmistrzynie-odkryj w sobie twórcę.,,
Polegały one na uczestnictwu kobiet  w ośmiu różnych warsztatach.
Celem naszego projektu było skupienie się na osobach 50+ niemających, często z powodów materialnych, dostępu do dóbr kultury, jak również nie ma dla nich ofert kulturalno-warsztatowych w naszym mieście (w przystępnej cenie).
Zajęcia przez nas zaproponowane,  skuteczne realizowały naszą ideę aktywizacji kulturalnej seniorów, pobudziły w nich potrzebę  samorealizacji poprzez aktywny udział w kulturze oraz potrzebę samokształcenia. Dzięki naszemu projektowi seniorzy poznali różne dziedziny sztuki, która to wiedza pozwoli im na bardziej świadome poruszanie się po obszarze kultury, ale także mamy nadzieję rozbudziły potrzebę samorealizacji poprzez działania artystyczne.

 
2. 06. 2014 WARSZTAT FLORYSTYCZNY (2h)
- Nauka podstaw florystyki, wykonanie letniego stroika na stół.


5. 06. 2014   WARSZTAT CERAMIKI (2-3h)
- Zapoznanie się z podstawą ceramiki, wykonanie rzeźby.


9. 06. 2014   WARSZTAT RYSUNKU (3h)
Nauka rysunku realistycznego, wykonanie rysunku martwej natury, nauka kompozycji i światłocienia.12. 06. 2014  WARSZTAT BARWIENIA CERAMIKI (2h)
- Uczestniczki projektują wzór na talerz albo filiżankę. Uczą się posługiwać specjalistycznymi farbami 
naszkliwnymi. Talerze zostaną wypalone w piecu ceramicznym.
16.06.2014   WARSZTAT MALARSKI (3h)
Nauka posługiwania się farbami akrylowymi na płótnie, nauka kompozycji i omówienie tematu.
20.06.2014  WARSZTATY TANECZNE- "PIĘĆ ŻYWIOŁÓW" (2h)
Uczestniczki poprzez ruch zyskują samoświadomość własnego ciała i czerpiąc zeń radość wyzwalają w sobie siły do działania.
23.06.2014  WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY (2h)
Celem tych warsztatów jest uświadomienie sobie, że można wciąż być aktywnym i zmieniać się. 
28.06. 2014 g.11.00 
WYJŚCIE DO MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z POLSKIM MALARSTWEM KOŃCA UB. WIEKU PLUS WYKŁAD O W/W SZTUCE
w tym dniu montaż wystawy ok 3h
29.06. 2014 
PODSUMOWANIE- 
WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW W GALERII CENTRALNE OKO


więcej zdjęć